Stichting Erfgoedcafé Leiden

De Stichting Erfgoedcafé Leiden is door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor het verkrijgen en behouden van deze ANBI-status is de stichting verplicht enkele gegevens op de website te publiceren. Deze gegevens vindt u hieronder.

Doel
De organisatie van het Erfgoedcafé is in handen van de Stichting Erfgoedcafé Leiden. De stichting heeft tot doel om op een laagdrempelige manier een ieder met historische belangstelling bijeen te brengen om (praktische) kennis van het Leids erfgoed te delen en te versterken. Een onderscheidend element is de meer ambachtelijke benadering van het erfgoed. Het omgaan met het erfgoed staat centraal.

Hiertoe zoekt de stichting samenwerking met diverse partners in de stad, d.w.z. eigenaren/beheerders van interessante locaties op het gebied van Leids erfgoed, en werft fondsen om de laagdrempeligheid van haar activiteiten mogelijk te maken.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Erfgoedcafé Leiden bestaat uit de volgende bestuursleden:

Wilbert Hettinga, voorzitter
Heleen Borst, secretaris
Henk Hegeman, penningmeester

KvK: 63546256

RSIN (ANBI)
Het RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer) van de Stichting Erfgoedcafé Leiden is 8552.84.882.

Beloningsbeleid
De Stichting Erfgoedcafé Leiden kent geen beloningsbeleid. Bestuursleden en eventuele vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

Jaarverslag
Bekijk hier het jaarverslag 2015.
Bekijk hier het jaarverslag 2016.