Zeepkist

Personen en organisaties die iets willen mededelen, kunnen plaatsnemen op de zeepkist. In een boodschap van maximaal twee minuten kunnen zij bijvoorbeeld evenementen aankondigen of een oproep doen voor vrijwilligers of bestuursleden voor hun organisatie.

Wilt u plaatsnemen op de zeepkist? Laat dit dan weten via het contactformulier. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam, organisatie en wat u op de zeepkist wilt vertellen.

Spelregels voor de zeepkist:

  • De zeepkist is uitsluitend bedoeld voor mededelingen van niet-commerciële aard
  • Mededelingen dienen betrekking te hebben op erfgoed of geschiedenis
  • U krijgt maximaal 2 minuten de tijd voor uw mededeling, de tijd wordt strikt bijgehouden
  • De organisatie van het Erfgoedcafé Leiden bepaalt de volgorde van deelnemers aan de zeepkist en behoudt zich het recht voor om bijdragen te weigeren