Home

Erfgoedcafé in de Lodewijkkerk

Lodewijkkerk

het Erfgoedcafé op donderdag 16 juni is in de Lodewijkkerk aan het Steenschuur 18. Op deze plek stond vroeger een kapel van het Sint Jakobsgasthuis, die later gebruikt werd als graanpakhuis en Saaihal (saai is een wollen stof die vroeger veel voor gordijnen werd gebruikt). De Saaihal werd door Koning Lodewijk Napoleon na de kruitramp aan katholiek Leiden ter beschikking gesteld in het kader van meer ruimte voor de katholieken en openlijker de geloofsbelijding onder toezicht van een katholieke koning. De Saaihal was zwaar beschadigd door de kruitramp maar de toren was goeddeels blijven staan. Lodewijk Napoleon gaf naast een zak geld voor herstel ook een heel bekende Italiaanse architect mee, die zeker zijn stempel op de kerk gedrukt heeft. Wilbert Hettinga geeft tijdens het Erfgoedcafé een presentatie over het rijke verleden van deze locatie.

Programma 
16.30 uur: inloop
17.00 uur: opening door voorzitter Wilbert Hettinga.
17.10 uur: lezing over de Lodewijkkerk
17.30 uur: na afloop van de lezing verplaatsen we naar de tuin (bij slecht weer naar het naastgelegen Babyhuis, Steenschuur 17)
17.40 uur: afscheid bestuurslid Heleen Borst en voorstellen nieuwe bestuursleden
17.55 uur: zeepkist
18.10 uur: borrel en voor wie wil een rondleiding door de kerk
19.15 uur: einde

Aanmelden verplicht
Het Erfgoedcafé vindt plaats op donderdag 16 juni, vanaf 16.30 uur in de Lodewijkkerk, Steenschuur 18 in Leiden. De toegang is gratis, maar aanmelden verplicht via het aanmeldformulier.

Alternatieve ingang na 17.45 uur
De kerk gaat vanaf 17.45 uur dicht aan de Steenschuurzijde. U kunt dan binnenlopen via de Boomgaardsteeg, te bereiken via de Langebrug.

Vrijwillige bijdrage
De toegang tot het Erfgoedcafé is – zoals u van ons gewend bent – gratis. Iedere bezoeker ontvangt twee consumptiebonnen. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Om het Erfgoedcafé op deze laagdrempelige manier te kunnen blijven organiseren, vragen we u als bezoeker na afloop om een vrijwillige bijdrage.

Bent u verhinderd?
Wanneer u zich aanmeldt, rekenen we op u. We merken dat het regelmatig voorkomt dat bezoekers zich aanmelden, maar toch niet komen. Daardoor moeten we op sommige locaties mensen teleurstellen omdat het Erfgoedcafé volgeboekt is, terwijl er uiteindelijk plekken over blijven. Dus kunt u bij nader inzien toch niet aanwezig zijn, meldt u zich dan af via het contactformulier. Dan kunnen we weer anderen blij maken met uw plek.

Weten wat er speelt op het gebied van geschiedenis in de regio? Neem eens een kijkje op de website Rijnlandse Geschiedenis: rijnlandse-geschiedenis