Vrienden van het Erfgoedcafé

Het Erfgoedcafé zoekt Vrienden. Om onze basis te verstevigen en de continuïteit van het Erfgoedcafé zeker te stellen, hebben wij u nodig. Hoewel het bestuur natuurlijk vrijwillig werkt en zelf geen kosten maakt, hebben wij te maken met diverse kleine kosten. Met uw steun kunnen wij o.a. onze gastvrouwen en –heren, die hun locatie aanbieden en voor de versnaperingen zorgen, een kleine attentie bieden voor hun ontvangst en de website up-to-date houden.

VIP-Erfgoedcafé
De Vrienden dragen het Erfgoedcafé een warm hart toe. Om hen te bedanken organiseren wij één keer per jaar een vriendenborrel tijdens een VIP-Erfgoedcafé op een speciale locatie.

Hoe kunt u vriend worden?
Met een minimum bijdrage van € 25 per jaar bent u al Vriend! Met een partner- of gezinsbijdrage van € 40 zijn uw partner en eventueel thuiswonende kinderen tevens Vriend. Bedrijven kunnen vriend worden voor een minimale bijdrage van € 100 en krijgen een logo-vermelding op de website. Maak de Vriendschap van uw keuze en vul het formulier in. Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen in onze Vriendenclub.

Gift extra aftrekbaar
Fijne bijkomstigheid: de Stichting Erfgoedcafé Leiden is een culturele ANBI. Dit betekent dat u in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift kunt aftrekken (voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen is dit zelfs 1,5 keer).

Word vriend en vul HIER het formulier in.

Deze bedrijven en organisaties steunen het Erfgoedcafé: