24 januari 2019

Erfgoedcafé in de Lokhorstkerk, met een presentatie van de heer Brüsewitz (Doopsgezinde Gemeente Leiden) over de historie van het gebouw en de gebruikers. En een presentatie over en bespeling van het prachtige orgel door dhr B. Kraal (Remonstrantse Gemeente).