11 oktober 2018

Sander Hakvoort, projectleider bij RAAP, gaf tijdens het Erfgoedcafé een presentatie met de titel ‘Dit zaakje stinkt’ over de archeologische vondsten op het terrein van De Meelfabriek. Dat het niet altijd even fris ruikt bij opgravingen van bijvoorbeeld resten van een leerlooierij, oude riolen en afvalputten, kon iedereen zich goed voorstellen. Toch leverden de inspanningen van het archeologische team van afgelopen zomer een aantal mooie vondsten op.

Met dank aan RAAP Leiden mogen we hier de foto’s uit de presentatie van Sander Hakvoort delen: