Programma

Wanneer u door de Pieterskerkstraat loopt of rijdt, vermoedt u wellicht niet dat achter dit gebouw een kerk schuilgaat. De Lokhorstkerk was tot 1795 een schuilkerk en was dus niet als zodanig herkenbaar vanaf de straat, de kerk heeft ook geen kerktoren. Achter dit ingangsgebouw bevindt zich een prachtige oude kerk (1638), die zeker een bezoekje waard is. Op 24 januari zijn we hier te gast met het Erfgoedcafé.

Programma
16.30 uur: inloop
17.00 uur: welkomstwoord
17.10 uur: presentatie De Lokhorstkerk – Historie van gebouw en gebruikers, door dhr J. Brüsewitz (Doopsgezinde Gemeente Leiden)
17.25 uur: presentatie Het orgel in de Lokhorstkerk – Historie en klank, door dhr B. Kraal (Remonstrantse Gemeente)
17.40 uur: zeepkist
17.50 uur: napraten met een drankje
19.00 uur: einde

Vrijwillige bijdrage
De toegang tot het Erfgoedcafé is – zoals u van ons gewend bent – gratis. Iedere bezoeker ontvangt twee consumptiebonnen. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Om het Erfgoedcafé op deze laagdrempelige manier te kunnen blijven organiseren, vragen we u als bezoeker na afloop om een vrijwillige bijdrage.

Aanmelden
Het Erfgoedcafé vindt plaats op 24 januari in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1. De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht via het aanmeldformulier.

Bent u verhinderd?
Wanneer u zich aanmeldt, rekenen we op u. We merken dat het regelmatig voorkomt dat bezoekers zich aanmelden, maar toch niet komen. Daardoor moeten we op sommige locaties mensen teleurstellen omdat het Erfgoedcafé volgeboekt is, terwijl er uiteindelijk plekken over blijven. Dus kunt u bij nader inzien toch niet aanwezig zijn, meldt u dan af via het contactformulier.

 

Advertenties